ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΟΡ. ΑΠΑΓΚΟΡ. ΒΠΑΓΚΟΡ. ΓΠΑΓΚΟΡ. ΔΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β ΝΕΑΝΙΔΕΣ & ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α

ΔΕ 18.30 – 20.00 στη Θύρα 3
ΤΡ 16.30 – 18.00 στη Θύρα 1
ΤΕ 20.15 – 21.45 στη Θύρα 1
ΠΕ 20.00 – 21.30 στη Θύρα 1
ΠΑ 16.30 – 18.00 στη Θύρα 1
ΣΑ 11.15 – 12.30 στη Θύρα 1
ΚΥ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β

ΔΕ 16.30 – 17.30 στη Θύρα 1
ΤΡ 15.30 – 16.30 στη Θύρα 1
ΤΕ 17.00 – 18.00 στη Θύρα 1
ΠΕ 16.30 – 17.30 στη Θύρα 1
ΠΑ 15.30 – 16.30 στη Θύρα 1
ΣΑ 12.30 – 13.45 στη Θύρα 1
ΚΥ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ

ΔΕ
ΤΡ 20.30 – 21.30 στη Θύρα 1
ΤΕ 15.00 – 16.00 στη Θύρα 1
ΠΕ 15.30 – 16-30 στη Θύρα 1
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ 16.00 – 17.00 στη Θύρα 3

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ

ΔΕ 15.30 – 16.30 στη Θύρα 1
ΤΡ
ΤΕ 16.00 – 17.00 στη Θύρα 1
ΠΕ
ΠΑ 20.30- 21.30 στη Θύρα 1
ΣΑ
ΚΥ 17.00 – 18.00 στη Θύρα 3

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β

ΔΕ 20.00 – 21.30 στη Θύρα 1
ΤΡ
ΤΕ 21.45 – 23.00 στη Θύρα 1
ΠΕ  21.30 – 22.45 στη Θύρα 1
ΠΑ
ΣΑ 16.00 – 20.00 Α ή και Β αγώνας Θύρα 3
ΚΥ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ & ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α

ΔΕ 20.00 – 21.30 στη Θύρα 3
ΤΡ 21.30 – 23.30 στη (Αγώνας) Θύρα 3
ΤΕ
ΠΕ 20.30 – 22.00 στη Θύρα 3
ΠΑ 21.00 – 22.30 στη Θύρα 3
ΣΑ 20.00 – 21.30 στη Θύρα 3
ΚΥ 18.00 – 20.00 στη Θύρα 3

Τα Σαββατοκύριακα λόγω διεξαγωγής αγώνων των ομάδων μας υπάρχει ενδεχόμενο διαφοροποίησης του προγράμματος