Τουρνουά ακαδημιών

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Ανέστης
Πεταλίδης, τουρνουά Ακαδημιών απο τις 9.00 έως τις 12.00. Θα συμμετέχουν οι
ομάδες του Άρη και της ΧΑΝΘ. Παράλληλα θέλουμε να ενηνερώσουμε τις
αθλήτριες και τους αθλητές των ακαδημιών, πως την 28η Οκτωβρίου οι
προπονήσεις των Ακαδημιών θα πργματοποιηθούν κανονικά.